گزارش ذخیره

درس 4 - صحبت کردن در مورد شغل خود به زبان انگلیسی | انگلیسی برای کار


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٥/٢٣ (٧ سال قبل)

فرستادن