گزارش ذخیره

فصل ها به زبان انگلیسی | درس واژگان | چگونه فصل ها را توصیف کنیم؟ | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٠ (٤ ماه قبل)

فرستادن