گزارش ذخیره

درس 30 - چگونه در مورد زمان ها و تاریخ ها به زبان انگلیسی صحبت کنیم | ویدیو انگلیسی


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٠٧ (٤ سال قبل)

فرستادن