گزارش ذخیره

چگونه هیجان زده بودن را دقیقتر بیان کنیم | کلمات مترادف انگلیسی با معنی + مثال


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٣ (١ سال قبل)

00:03 exhilarated
00:35 thrilled
01:01 irrepressible
01:40 stimulated
02:17 enraptured
02:53 delighted
03:22 feverish
03:54 enthusiastic
04:39 animated
05:10 exuberant
05:47 eager
07:14 enthused
07:48 ecstatic
08:19 over the moon
08:49 on cloud nine

فرستادن