گزارش ذخیره

مکالمه انگلیسی خود را با پیتزا بهبود بخشید | عبارات و اصطلاحات در انگلیسی آمریکایی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/١٨ (٢ سال قبل)

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
١٠ ماه قبل