گزارش ذخیره

تلفظ انگلیسی | صدای G : Bag


کانال سنترال کانال سنترال
١٤,٣٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/١٢/٠٦ (١٠ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:27 ورزش
02:05 کلمات

فرستادن