گزارش ذخیره

20 روش مختلف برای تبریک "Happy Birthday" و "Happy Anniversary"


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/٠٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 تولدت مبارک
06:23 سالگرد مبارک

فرستادن