گزارش ذخیره

چرا صدای مردم انگلیس با مردم آمریکا متفاوت است؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/١٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:16 شروع کنید
00:54 اصلی

فرستادن