گزارش ذخیره

چگونه می توان از صدایی مانند یک بومی تعریف کرد


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/٢٢ (٢ سال قبل)

00:00 چرا مردم در ایالات متحده از یکدیگر تعریف می کنند؟
01:26 آنچه باید و نباید تعریف کنید
03:58 انگلیسی را با لینگودا بیاموزید
06:11 دو قسمت از یک تعارف
06:30 عباراتی برای تعریف و تمجید

فرستادن