گزارش ذخیره

از چه زمانی انسان ها شروع به طلاق کردند؟ - راد فیلیپس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٠٩ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن