گزارش ذخیره

سطح زبان انگلیسی شما چقدر است؟ این تست را انجام دهید!


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 بیا یه تست بزنیم
01:03 مبتدی – ابتدایی
12:32 حد واسط
21:41 متوسط ​​به بالا
27:51 پیشرفته

فرستادن