گزارش ذخیره

تاریخچه شگفت آور ماشین های الکتریکی - دنیل اسپرلینگ و گیل تال


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٠٤ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن