گزارش ذخیره

چگونه هواپیماها پرواز می کنند | علوم هواپیما | دانستنی کودکان


کانال علم برای کودکان کانال علم برای کودکان
٨٨٧,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٧ (١ سال قبل)

فرستادن