گزارش ذخیره

کاوش در زبان انگلیسی: شکسپیر


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠٩/٢٢ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 رومئو و ژولیت
01:16 استراتفورد
01:34 پروسپرو
01:46 نتیجه

فرستادن