گزارش ذخیره

اسم های قابل شمارش | تمرین اسپیکینگ زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 هیچ برای ... وجود ندارد (اسم قابل شمارش)
05:28 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن