گزارش ذخیره

5 مرحله برای دستیابی به انگلیسی روان


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/٢٧ (٢ سال قبل)

01:14 انتظار معجزه نداشته باشید!
03:28 2. کارآمد یاد بگیرید! ٪. لینگودا
04:36 تسلط را به یک سبک زندگی تبدیل کنید!
06:21 ویژگی های منحصر به فرد را بررسی کنید
08:18 روی تلفظ تمرکز کنید! آوانگاری

فرستادن