گزارش ذخیره

اورانگوتان ها چقدر باهوش هستند؟ - لو گائو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٦/٠٩ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن