گزارش ذخیره

100 فعل اضافه مهم برای بهبود تسلط انگلیسی شما | افعال با حروف اضافه


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٤/٠١ (٥ سال قبل)

فرستادن