گزارش ذخیره

حالت معلوم و حالت مجهول: تفاوت چیست؟ - گرامر انگلیسی + 200 جمله


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٥ (٦ ماه قبل)

فرستادن