گزارش ذخیره

نکات نمره 9 برای رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک 2022


کانال رز آیلتس کانال رز آیلتس
٦٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:36 ساختار پاراگراف
01:00 پاراگراف بررسی اجمالی
02:03 جزئیات پاراگراف

فرستادن