گزارش ذخیره

هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی کلمات را فراموش می کنید؟


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٠٣ (٢ سال قبل)

فرستادن