گزارش ذخیره

"من باید به خانه تلفن بزنم!" | تلفظ کامل! o , ɒ , و Oh , əʊ , !


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٢١ (٤ سال قبل)

00:09 تلفظ
01:04 کلمات را تمرین کنید
01:43 جملات کامل
02:42 نتیجه

فرستادن