گزارش ذخیره

پول همه مال من است! - فعل عبارتی | مکالمه مقدماتی انگلیسی برای مبتدیان


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٠ (١ سال قبل)

00:08 A Check
02:48 I Give In
04:43 We are Divorced
09:24 Phrasal Verb Review

فرستادن