گزارش ذخیره

این یک ترفند عجیب به شما کمک می کند تا spot clickbait را تشخیص دهید - جف لیک و لوسی مک گوان


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/١٦ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن