گزارش ذخیره

تفاوت های ظریف بین "HEAR" و "LISTEN" - با تست گرامر انگلیسی


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٠٥ (٦ ماه قبل)

فرستادن