گزارش ذخیره

این حیوانات هم گیاه هستند... صبر کنید، چی؟ - لوکا سیموس رایت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢٤ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن