گزارش ذخیره

گفتن متاسفم به انگلیسی - سطح مکالمه انگلیسی خود را بالا ببرید


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/٢٧ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:09 I apologise
02:38 I regret
03:48 I'm sorry
06:44 Excuse me
07:53 I owe you an apology
09:07 معذرت خواخی غیرمستقیم

فرستادن