گزارش ذخیره

How Long ؟ با For و Since | تمرین زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٦ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:40 For و Since
04:21 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن