گزارش ذخیره

TH نرم یا TH سخت | تفاوت در چیست؟ | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٦ (١ سال قبل)

فرستادن