گزارش ذخیره

انگلیسی را با هری پاتر و اتاق اسرار یاد بگیرید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٦/١٢ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:47 Greenhouse
01:59 Sprout
02:55 Good Morning
06:57 Mandrake
08:12 Death Spells
08:47 Knock Out
10:05 Put Something On
11:04 Hold Your Mandrake
11:55 Flaps
12:22 Watch closely
12:37 Grasp
13:07 Pull
14:57 Pour
15:53 Neglect
16:21 Faint
16:39 Plenty

فرستادن