گزارش ذخیره

12 فعالیت روزانه برای کامل کردن مهارت های ارتباطی انگلیسی خود


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٥/١٩ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:48 نکته 1 سرآشپزها را دنبال کنید
02:10 نکته 2 در یک چالش روزانه زبان شرکت کنید
06:09 نکته 3 از Reddit بازدید کنید
07:41 نکته 4 در رستوران های معتبر غذا بخورید
08:53 نکته 5 دستگاه های الکترونیکی خود را تنظیم کنید
09:38 نکته 6 بازی های ویدیویی بازی کنید
10:19 نکته 7 از سوپرمارکت های خارجی خرید کنید
11:28 نکته 8 دوره زبان
13:15 نکته 9 وبلاگ ها را بخوانید
13:54 نکته 10 ترجمه را بخوانید
14:33 نکته 11 از زبان مادری پیروی کنید
15:19 نکته 12 یک دفترچه خاطرات را شروع کنید
16:06 نتیجه

فرستادن