گزارش ذخیره

با استراتژی، انگلیسی را سریع و آسان بخوانید


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:06 منابع زبان رایگان
02:28 چرا خواندن مهم است
03:24 چگونه خواندن را آسان کنیم
04:58 چگونه خواندن را تمرین کنیم

فرستادن