گزارش ذخیره

راهنمای زمان های فعل انگلیسی - در مورد زمان های ساده، کامل و استمراری بیاموزید


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/٠٨ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:14 جدول
01:24 امتحان
04:27 آینده
05:48 ساده
10:08 ساخت گذشته کامل
10:53 فرم های فعل کامل
12:38 فرم های استمراری کامل
13:38 تمرین
15:28 زمان استمراری

فرستادن