گزارش ذخیره

پرندگان بدون قابلیت پرواز | چرا برخی از پرندگان نمی توانند پرواز کنند؟ آموزش برای کودکان


کانال کیدوپدیا کانال کیدوپدیا
٩٣٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٢ (١ سال قبل)

فرستادن