گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید: Burnish


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٩/١٨ (٩ سال قبل)

فرستادن