گزارش ذخیره

چگونه با منکران آب و هوا صحبت کنیم - انگلیسی در 6 دقیقه


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٨ (٢٤ روز قبل)

فرستادن