گزارش ذخیره

"will" و "would" | زمان ساده آینده، گفتار گزارش شده، شرایط | درس گرامر انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/١٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:32 "will" - امکان آینده
00:44 "will" - پیش بینی
00:52 "will" - تصمیم فوری
01:10 "will" - امیدوار کننده
01:41 "will" - درخواست
02:00 "will" - عبارات مودبانه
02:31 "will" - جایگزینی برای "used to"
03:04 جملات شرطی
03:55 اشتباهات رایج
05:12 استثنا

فرستادن