گزارش ذخیره

بدترین چیزهایی که در مصاحبه شغلی باید گفت


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٦/٢٢ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:08 ماراتن زبان
04:53 متاسف
07:39 چرا
10:30 سوالات

فرستادن