گزارش ذخیره

تاریخچه مختصری از شماره های ممنوعه - الساندرا کینگ


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٧/٠٤ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن