گزارش ذخیره

چرا کوسه ها اینقدر عالی هستند؟ - تیرنی شما


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/١٧ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن