گزارش ذخیره

چگونه به 5 سوال سخت درباره مصاحبه شغلی پاسخ دهیم؟


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٥ (١ سال قبل)

00:00 5 سخت ترین سوال مصاحبه شغلی
01:10 چرا می خواهید شغل خود را تغییر دهید؟
04:41 نقطه ضعف شما چیست؟
07:47 چگونه با تعارض برخورد می کنید؟
11:28 چرا باید شما را استخدام کنیم؟
14:12 ۵ سال دیگر خودت را کجا می بینی؟
19:52 همکارانتان شما را چگونه توصیف می کنند؟
22:57 از اشتباهی که مرتکب شدی بگو

فرستادن