گزارش ذخیره

عمل لیزر چشم چگونه انجام می شود؟ - دن راینشتاین


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/٢٨ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:59 عیوب انکساری چیست؟
03:00 جراحی لیزر چشم چگونه کار می کند

فرستادن