گزارش ذخیره

چرا پیش بینی زلزله اینقدر سخت است؟ - ژان باپتیست پی کوهل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/١٩ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن