گزارش ذخیره

آیا باید از شر تست استاندارد خلاص شویم؟ - آرلو کمپف


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/٢٨ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن