گزارش ذخیره

آیا هرگز آسمان خراشی به ارتفاع یک مایل وجود خواهد داشت؟ - استفان آل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/١٨ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن