گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی با تلویزیون بریتانیا


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:05 اطلاعات کلی
04:51 صفت
07:05 عامیانه شیک

فرستادن