گزارش ذخیره

کدام قوی تر است: Glue یا tape؟ - الیزابت کاکس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٢/١٠ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:53 چه چیزی به چسب چسبندگی می دهد
01:25 باندهای چسبنده و پیوندهای چسبنده
02:15 نوار

فرستادن