گزارش ذخیره

آموزش گرامر انگلیسی با سریال | به زمان های گذشته تسلط داشته باشید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/١٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:04 گذشته ساده
06:35 گذشته استمراری
08:53 Used to Would
10:21 Used to

فرستادن