گزارش ذخیره

پادکست شماره 3 - راز صحبت کردن با اعتماد به نفس انگلیسی


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٠٨ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:20 اعتماد به نفس یک طرز تفکر است
07:50 اعتماد به نفس یک مهارت است
10:32 اعتماد به نفس هویت است
14:22 نتیجه

فرستادن