گزارش ذخیره

آیا مسلط هستید؟ 45 دقیقه آموزش لهجه انگلیسی! انگلیسی را با دانش آموزان واقعی یاد بگیرید!


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٣٠ (٣ سال قبل)

فرستادن